گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
ساختار سیاسی

ساختار سیاسی جمهوری آذربایجانساختار حاكميت سياسي :  جمهوري رياستي با هيات دولت (كابينه به رياست نخست وزير)
ساختار حكومتي جمهوري آذربايجان تقريبا شبيه ساير جمهوريهاي مشترك المنافع است و داراي قواي سه گانه مي باشد. ولي از آن سه قوه، رئيس جمهور بعنوان رئيس قوه مجريه كه مستقيماً از سوي مردم انتخاب مي شود داراي بيشترين اختيارات است. بطوريكه مسئول عزل و نصب نخست وزير ، وزراي كابينه و نيز مقامات قضايي از جمله دادستان كل كشور بعنوان رئيس قوه قضائيه مي باشد. در عين حال رياست شوراي عالي امنيت ملي را بعهده دارد كه رئيس نهاد رياست جمهوري دبير اين شورا است. مصوبات مجلس پس از امضاء و تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
نام رييس جمهوريالهام علي‌اف در اكتبر 2008 براي بار دوم و به مدت 5 سال انتخاب شده است. اما طي رفراندوم برگزار شده در رابطه با تغيير قانون اساسي ( در سال 2009) انتخابات رياست جمهوري مي تواند در صورت بروز جنگ به تاخير افتد. همچنين محدوديت انتخاب حداكثر دوبار متوالي براي يك فرد،به سمت رييس جمهوري از ميان برداشته شده است.
وضعيت احزاببيش از 50 حزب سياسي رسمي ثبت شده در اين كشور وجود دارند. كه از ميان حدود 35 حزب در رديف احزاب موافق دولت شناخته مي شوند.
حزب حاكم :  حزب يني آذربايجان ( آذربايجان نوين ) مهمترين حزب جمهوري آذربايجان با بيش از 500 هزار عضو مي باشد.
نظام پارلماني انتخابات پارلماني هر 5 سال يكبار برگزار شده و. نمايندگان از بخش هاي مختلف شهر ( مناطق شهري) انتخاب مي شوند. مجلس جمهوري آذربايجان داراي 125 نماينده است كه براي 5 سال از سوي مردم انتخاب مي‌شوند.
انتخابات شهرداري ها نيز هر 5 سال يكبار و از مناطق مختلف شهري برگزيده مي شوند.
بيش از 90 درصد از اعضاي پارلمان آذربايجان از اعضاي احزاب موافق دولت، بلاخص حزب يني آذربايجان مي باشند.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران